ระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ
  • แจ้งปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ Line: Doethailandsupport คลิกที่นี่ หรือ @523yrale
สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับใบอนุญาตทำงานทุกมติ
ที่หมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับใบอนุญาตทำงานทุกมติ
ที่หมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66