ระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์


กรุณาระบุเลขประจำตัวประชาชน / นิติบุคคล 13 หลักของท่าน
และระบบจะส่งลิงก์กู้คืนรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ตกลง